Stručná charakteristika projektu

Název projektu: Vytvoření poradenského centra pro udržitelný rozvoj

Zkrácený název projektu: Ekocentrum
Název projektu anglicky: Creation of the consulting centre for the sustainable development

Realizace: 1. 9. 2012 – 31. 8. 2014

Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/04.0046

Cílem projektu je prostřednictvím nově vytvořeného vzdělávacího programu a výukových materiálů zvýšit odborné znalosti a lektorské dovednosti lektorů dalšího vzdělávání v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj se zaměřením zejména na jeho environmentální pilíř.
Realizace projektu je v souladu se strategií Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Zlínského kraje, podporuje vzdělávání lektorů v problematice EVVO netradičními metodami a rozvíjí tak nabídku dalšího vzdělávání v environmentální oblasti.
Cílovou skupinou jsou lektoři dalšího vzdělávání ze Zlínského kraje. Do vytvoření vzdělávacích programů a následného vzdělávání lektorů se zapojí specialisté na environmentální vzdělávání z řad institucí, firem a škol, které podporují strategii udržitelného rozvoje.
Vzdělávací programy a vytvořené materiály budou navazovat na rámcový vzdělávací program. Kvalita vzdělávacích programů a materiálů bude pilotně ověřena na 30 lektorech, kteří získají potvrzení o absolvování.

Partneři

  • Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – garant teoretické a praktické části vzdělávacího programu a výukových listů
  •  REC Group s.r.o. – garant praktické části vzdělávacího programu

 Popis projektu

Hlavním cílem projektu je podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání vytvořením vzdělávacích programů, výukových materiálů a pomůcek ke vzdělávání se zaměřením na environmentální pilíř udržitelného rozvoje pro lektory v dalším vzdělávání.
Specifickými cíli jsou:

  •  zvýšit dostupnost nabídky rozšiřování kvalifikace lektorů dalšího vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
  • zvyšováním kvalifikace lektorů dalšího vzdělávání přispět k rozvoji poradenství pro další vzdělávání v EVVO
  • vytváření vzdělávacích programů pro školení lektorů dalšího vzdělávání
  • prohloubení kvalifikace lektorů v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj
  • vytvoření obsahové náplně a metodiky vzdělávacího programu „Lektor environmentální výchovy“
  • zavedení netradičních forem zvyšování kvalifikace lektorů díky praktickému nácviku zpracování odpadů přímo u zpracovatele odpadů
  • pilotážní ověření kvality vzdělávacího programu s následnou evaluací programu

 
Aktuálně


31. srpna 2014 bylo dokončeno vyhodnocení vzdělávacího programu „Lektor environmentální výchovy“, který je součástí projektu registrovaného pod číslem CZ.1.07/3.2.03/04.0046. Cílem projektu je prostřednictvím ekocentra ROSNIČKA realizovat environmentální vzdělávání pro cílové skupiny dalšího vzdělávání. Vzdělávací materiál zaměřený na EVVO pro další vzdělávání je pro tento účel nezbytnou didaktickou pomůckou.
Evaluace tohoto vzdělávacího programu je klíčovou aktivitou projektu, která je v zadání žádosti projektu evidována jako klíčová aktivita 04 (dále jen KA4).
Evaluace spočívala ve vyhodnocení teoretické části vzdělávací programu (KA1), jeho praktické části (KA2) a pilotáže (KA3). Probíhala po celou dobu trvání projektu včetně jeho přípravy, ke zpracování výsledků podle harmonogramu došlo v měsících červenci až srpnu.
V polovině období byla prováděna evaluace v době kurzu, kdy metodika již sloužila svému účelu. Tato evaluace probíhající na „pilotním“ vzorku měla informativní povahu, tvořila přímou zpětnou vazbu vedení projektu. Probíhala na několika úrovních:
• Posluchačům byly v průběhu teoretického vzdělávání předloženy průběžné anonymní dotazníky spokojenosti (Okamžitě po jejich vyhodnocení poskytly informace z nich zpětnou vazbu pro garanta vzdělávacího programu)
• Těsně před závěrem teoretické části vzdělávání byl studentům předložen krátký znalostní test a závěrečný dotazník spokojenosti s teoretickou částí vzdělávání.
• Po ukončení praktické části vzdělávání byl studentům předložen dotazník spokojenosti s praktickou částí
Vyhodnocením těchto podkladů bylo dále zpracováno při závěrečné evaluaci.
Zpětné vazby od účastníků vzdělávání poskytly cenné impulsy pro doplnění a inovaci. Provádění průběžné evaluace se projevilo velmi pozitivně nejen na udržení vysoké úrovně vzdělávacích aktivit, ale rovněž na reflektování praktických potřeb účastníků při interakci s lektory.
Hodnocený vzdělávací materiál byl shledán jako důsledně nastavený na potřeby cílové skupiny dospělých v procesu dalšího vzdělávání a koresponduje s principy stanovenými 8. Implementačním plánem Strategie celoživotního učení pro období 2009 – 2015. Metodiky, modelové příklady výuky a výukové listy jsou utvářeny s předpokladem, že dospělý člověk je „zralou“ osobností se sumou životních zkušeností, kterého lektor nezbytně musí brát jako partnera, musí mu dávat najevo respekt. Veškerá diskusní témata a náměty k celospolečenským otázkám jsou koncipovány takovým způsobem, aby budoucí lektoři získali dobrý argumentační aparát pro budoucí práci se svými vlastními studenty. Cílem modelových lekcí je získat praxi při práci s kolektivem dospělých posluchačů, velmi pozorně reagovat na jejich stanoviska. Dospělí posluchači jsou při diskusích mnohem vytrvalejší než děti, mívají mnohem komplexnější dotazy, častěji přivádějí lektora „do úzkých“. Hodnocený vzdělávací materiál solidním způsobem nejen zpracovává cílová témata, ale ve druhém sledu adeptům na lektory dalšího vzdělávání poskytuje didaktické nástroje, jak výuku dospělých uchopit.

 


 
Konzultace

22. 11. 2012 XII. Krajská konference o EVVO ve Zlínském kraji

13. 11. 2012 OTR Recycling s.r.o.

  8. 11. 2012 RPG Recycling s.r.o.

19. 10. 2012 SAKO Brno, a.s.
 
duben 2013  - SOŠ a G Staré Město

28. 11. 2013 XIII. Krajská konference o EVVO

 

 

 

Aktuality

30.3. 2017

DEN ZEMĚ 2017

Pozvánka na 10. ročník ekologicko-kulturní akce DEN ZEMĚ V REC GROUP!
Akce se uskuteční v sobotu 22.4. 11-18hod.

více informací
 
2.11.2015

Strašidelná zahrada v areálu REC Group přilákala stovky návštěvníků

Téměř 2000 návštěvníků zavítalo v pátek 30. 10. 2015 na Strašidelnou zahradu pořádanou společností REC Group, KOVOZOO Staré Město a občanským sdružením Rosnička. Záštitu nad akcí převzal starosta Starého Města Josef Bazal.

více informací
 

Partnerské projekty

Rukuvruce Ekostrážce

Kontaktujte nás!