O NÁS

 

Jak již naše logo napovídá, jsme Občanské sdružení ROSNIČKA. Původní sdružení pro environmentální výchovu a vzdělávání vzniklo již v roce 1998 za účelem podpory a rozšiřování EVVO na území okresu Uherské Hradiště.

Naše poslání:

 • sdružovat zájemce o environmentální vzdělávání a etickou výchovu dětí, mládeže i dospělých, také o environmentální problémy
 • provádět ekologickou a etickou výchovu na všech věkových úrovních dětí, mládeže a veřejnosti
 • přispívat k obecnému povědomí o problémech životního prostředí a rozšiřovat principy udržitelného rozvoje na Zemi
 • přispívat k informovanosti laické i odborné veřejnosti o problémech životního prostředí, aktivitách a organizacích zabývajících se touto oblastí
 • spolupracovat s vládními a nevládními organizacemi zabývajícími se výchovou, ochranou přírody a krajiny a šířením idejí udržitelného rozvoje

 

Základní cíle:

 • organizování obecně prospěšných akcí
 • spolupráce s jinými sdruženími, institucemi, úřady a právnickými nebo fyzickými osobami


Činnosti:

 • akce pro děti a veřejnost
 • místní partnerství a rozvoj obce
 • aktivity pro členy, příznivce a sympatizanty
 • prezenční, vzdělávací a sportovní aktivity
 • ochrana přírody a krajiny, odpadové hospodářství


Strategie:

Jedním z nejdůležitějších cílů je naučit lidi žít tak, aby co nejméně škodili životnímu prostředí, aby se naučili dívat kolem sebe, vážit si toho a chránit. Chovat se pěkně nejen k prostředí kolem nás, ale i k sobě navzájem. My všichni bychom se měli zamyslet a nebýt neteční ke svému okolí.

 


Aktuality

10.1.2022

AKCE PRO VEŘEJNOST 2022

Letošní akce pro veřejnost v areálu KOVOZOO Staré Město více informací
 

Kontaktujte nás!