EXKURZE

 

REZERVACE EXKURZÍ

Dokumenty nutné k exkurzím

 

Cesta mořem odpadu 
možná v Po - Pá od 8 do 17 hod., doba exkurze 1,5 hod., cena 50 kč/os.*, co Vás čeká?
• projížďka silničním vláčkem Steelinka po areálu firmy KOVOSTEEL Recycling, která se specializuje na výkup a sběr kovového odpadu, barevných kovů, nebezpečných odpadů, ostatních odpadů, likvidací autovraků a dalšími službami
• prohlídka KOVOZOO, návštěva rozhledny majáku Šrotík a lodi Naděje
• prohlídka Kongresového centra


 EXKURZE s výukovým programem

Obohaťte tradiční výuku naší exkurzí s výukovým programem na tyto témata:

  • Poklady z naší popelnice

Cílem programu je pochopení smyslu třídění odpadu. Výuka je vedena formou diskuse, přičemž je přizpůsobena všem věkovým kategoriím. Děti se seznámí se základními druhy odpadu a zjistí jak s nimi správně naložit, osvojí si význam barevných popelnic a poznají smysl recyklace. Starší studenti, kteří již znají základní pravidla třídění odpadu, se blíže seznámí s procesy následného zpracování odpadu při recyklaci, doví se jak předcházet vzniku odpadů a jsou obeznámeni s problematikou současné odpadové situace.
+ naučné video
- pro: I. i II. stupeň ZŠ
Pro nejmenší děti, z MŠ (od 4 let) je vhodná verze výukového programu
Jak rosnička zachránila louku
, kde pohádka o žabce a skřítkovi seznámí děti se základním tříděním odpadu.
+ naučné video

  • Do světa elektroodpadu

Cílem je přiblížení třídění a recyklace elektroodpadu. V tomto programu se žáci seznámí s jednotlivými druhy elektrozařízení z pohledu recyklace, s pojmem zpětný odběr a tříděním jednotlivých částí elektroniky. Součástí exkurze je návštěva chráněné dílny společnosti STEELMET, kde mohou vidět demontáž vysloužilé elektroniky.
+ naučné video
- pro: II. stupeň ZŠ a SŠ

  • Energie dnes a zítra

Cílem je seznámení s aktuálními problémy v energetice. Žáci získají informace o jednotlivých typech energií a seznámí se s problematikou jejich zisku. Dozví se také, jakým snadným způsobem mohou i oni uspořit energii v domácnosti. Následně je výuka vedena formou diskuse nad úsporami energiií jimi samými a rozborem výhod a nevýhod jednotlivých energetických zdrojů.
+ naučné video
- pro: II. stupeň ZŠ a SŠ

  • Trvale udržitelný rozvoj

Cílem je uvědomění si odpovědnosti za činy lidstva ve vztahu k jeho životnímu prostředí. Studenti se seznámí s pojmy trvale udržitelný rozvoj a Agenda 21. Následně je výuka vedena formou diskuse nad souvislostmi v environmentalistice.
+ naučné video
- pro: II. stupeň ZŠ a SŠ

  • Ekostopa

Cílem je uvědomění si vztahu člověk a jeho životní prostředí. Studenti se seznámí s pojmy ekologická stopa a uvedomělé nakupování. Mohou zjistit svoji vlastní ekostopu a pomocí diskuse hledat souvislosti a nápady, jak co nejméně zatěžovat naši planetu.
+ naučné video
- pro: II. stupeň ZŠ a SŠ

  •  Do světa Kovošrotu

Cílem programu je pochopení důležitosti recyklace kovového odpadu v souvislosti s úsporou přírodních zdrojů. Žáci získají informace o jednotlivých druzích kovů dle složení, seznámí se s recyklačními technologiemi a s možnostmi dalšího využití kovového odpadu.
- pro: II. stupeň ZŠ

Výukový program probíhá v učebně Kongresového centra společnosti REC Group s.r.o., pak následuje:
• projížďka silničním vláčkem Steelinka po areálu firmy KOVOSTEEL Recycling, která se specializuje na výkup a sběr kovového odpadu, barevných kovů, nebezpečných odpadů, ostatních odpadů, likvidací autovraků a dalšími službami
• prohlídka KOVOZOO, návštěva rozhledny majáku Šrotík a lodi Naděje
• prohlídka Kongresového centra

Cena exkurze je 60 Kč za žáka*, doprovod/pedagog zdarma.


* Cena při minimálním počtu 25 osob (max. 50) - při nižším počtu navýšení ceny.


REZERVACE EXKURZÍ

Dokumenty nutné k exkurzím

Aktuality

30.3. 2017

DEN ZEMĚ 2017

Pozvánka na 10. ročník ekologicko-kulturní akce DEN ZEMĚ V REC GROUP!
Akce se uskuteční v sobotu 22.4. 11-18hod.

více informací
 
2.11.2015

Strašidelná zahrada v areálu REC Group přilákala stovky návštěvníků

Téměř 2000 návštěvníků zavítalo v pátek 30. 10. 2015 na Strašidelnou zahradu pořádanou společností REC Group, KOVOZOO Staré Město a občanským sdružením Rosnička. Záštitu nad akcí převzal starosta Starého Města Josef Bazal.

více informací
 

Partnerské projekty

Rukuvruce Ekostrážce

Kontaktujte nás!